Pankreas Kanserleri

Üst karın bölgesinde midenin arkasında yerleşimli olan pankreas besinleri sindiren enzimleri ve vücut fonksiyonlarını düzenleyen insülin gibi hormonları salgılar. Pankreatik kanser pankreas içinde kötü huylu hücrelerin anormal büyümesidir.

Pankreas içinde değişik hücre tipleri mevcut olup pankreatik kanserin de birçok tipi mevcuttur. En sık görülen tipi tedavisi en zor olan ve en ölümcül olan adenokarsinomdur. Sağkalım oranları adenokarsinom olmayan kanserler için daha iyidir. Tedavisi zordur çünkü pankreatik kanser tümör ilerleyinceye kadar ve pankreasın dışına yayılıncaya kadar çok belirti vermez.

Belirtileri Nelerdir?

Pankreatik kanserin erken belirtileri o kadar hafiftir ki genelde önemsenmez. En sık erken belirtiler iştah kaybı, hafif kilo kaybı ve üst karın veya sırtın orta bölgesinde bir rahatsızlık hissidir. Bu belirtiler başka birçok sebeple olabileceği için erken belirtiler genelde önemsenmez. Kanser ilerleyince sarılık ve midenin tıkanmasına bağlı bulantı veya şişkinlik gibi sindirim problemleri ortaya çıkar. Geç dönemlerde üst karın bölgesinde sertlik olur.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Pankreatik kanser tedavisi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonundan oluşur. Erken dönem tümörler tedaviye daha iyi yanıt verir.

Cerrahi

Özellikle yayılım göstermemiş erken dönem vakalarda Whipple yöntemi ile tümör cerrahiolarak çıkarılır. Zor ve riskli olsa da uzun dönem sağkalım için en iyi seçenektir. İnce barsağı besleyen kritik kan damarlarını tutan vakalarda ve diğer sağlık problemlerinde hastalar Whipple yöntemi için iyi aday olmayabilirler.

Stereotaksik Radyocerrahi

Stereotaksik radyocerrahi pankreatik kanseri yüksek doz radyasyon ile tedav eder. Bölgesel olup yayılım göstermeyen pankreatik kanserlerin tedavisinde CyberKnife’ın etkinliğini araştıran klinik çalışmalar devam etmektedir. Fakat erken sonuçlar ilerlemiş pankreatik kanser vakalarında CyberKnife radyocerrahi tedavisinin iyi tolere edildiğini ve klinik yarar sağladığını göstermektedir.

  • Böbrek Tümörleri
  • Baş-Boyun Tümörleri
  • Metastazlar (Akciğer, Karaciğer, vb)
  • İkinci ışınlamalar

Hızlı İletişim