Oküler/Orbital Tümörler

Göz tümörleri, veya oküler kanserler, retina, iris ve optik sinir gibi gözün değişik bölümlerini etkileyebilir. Üveal melanoma erişkinlerde en sık primer göz kanseridir. Sıklıkla belirti vermeden ortaya çıkar ve karaciğere, akciğere ve deriye yayılma riski taşır. Üveal melanoma tanısı en iyi indirek oftalmoskopi denen inceleme ile yapılır.

Belirtileri Nelerdir?

Değişik tip göz tümörlerine göre belirtiler farklılık gösterir. Göz tümörlerinin bazı en sık tipleri ve eşlik eden belirtiler:

  • Melanomalar erken dönemde belirti vermez fakat tümör büyüyünce görme problemleri, retinada yapışma, kanama ve ağrı yapabilir.
  • Koroidal hemanjiyomlar gözün damarlardan oluşan ve kanser olmayan tümörleri olup görme kaybı ve retinada yapışma yaparlar.
  • Koroidal nevüs gözde derideki bene benzer lekedir ve görme kaybı yapar.
  • Konjuktival tümörler gözün dış yüzeyinde büyür ve ağrı ve görme problemleri yaparlar.
  • Göz kapağı tümörleri şişlik, ağrı, görmede azalma ve gözyaşı kanalının fonksiyonu ile ilgili problemlere yol açabilir.
  • Orbital tümörler göz küresinde oluşur ve gözde bombeleşme ve retinada yapışıklık yapabilir.

Tümörler ve iltihaplar gözün arkasında oluşabilir. Genellikle gözde proptozis denen bombeleşmeye sebep olurlar. Proptozisin en sık sebepleri tiroid hastalıkları ve lenfoid tümörlerdir.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Oküler melanomanın tedavisi etkilenen göz bölgesine ve vücudun diğer bölümlerine yayılıp yayılmadığına bağlıdır. Genelde cerrahi ve radyoterapi ile tedavi edilir. Ayrıca küçük radyoaktif metal bir parçanın tümörün yakınına yerleştirildiği plak tedavisiyle de tedavi edilebilirler. Stereotaksik radyocerrahi başka bir tedavi seçeneğidir.

Cerrahi

Oküler melanoma cerrahisi enüklasyon denen işlemle gözün bir bölümünün veya tamamının çıkarılmasını içerir. Bu tedavi büyük tümörlerde veya diğer tedavi yöntemleri uygun olmadığında gerekebilir. Tüm göz çıkarıldığında yerine protez göz yerleştirilebilir. Oküler tümörlerin tedavisinde cerrahi standarttır.

Radyoterapi

Radyoterapi tek başına veya cerrahi sonrasında kullanılabilir. İki çeşit radyoterapi vardır: eksternal ve internal. Her ikisi de özel tip radyasyon kullanarak kanser hücrelerini öldürür.

Plak tedavisi olarak bilinen internal radyoterapide küçük radyoaktif metal parça tümör bölgesi yanına yerleştirilir ve 7 gün sonra çıkartılır.

Eksternal radyoterapide ise hata payı düşük enerji ışınları kullanılarak çevre dokuya hasar azaltılır ve tipik olarak göz küresindeki tümörlerin tedavisinde kullanılır.

Radyoterapinin oküler melanoma tedavisinde etkin olduğu gösterilmiştir fakat yan etkileri olabilir. Kırmızı ve kuru gözler en sık yan etkidir. Bazen katarakt oluşabilir fakat cerrahi ile düzelir. Kirpiklerde kısalma ve kayıp olur. Optik sinir hasarı, glokom ve retinada anormal damar oluşumu nadir yan etkilerdir.

Stereotaksik Radyocerrahi

Birçok radyocerrahi sistemi değişik radyasyon kaynakları ile yüksek doz radyasyon tedavisi yapabilir. Hemen hemen tüm sistemlerde hastanın başına metal çerçeve vidalanarak başın hareket etmemesi ve tümörün tam hedeflenmesi sağlanır. Bu işlemde lokal anestezik kullanılır ve çerçeveler ağrılı ve rahatsız edicidir.

CyberKnife çerçeve yerleştirilmesini gerektirmeyen tek radyocerrahi sistemidir ve yüksek doz radyasyonu tümöre ulaştırırken sağlıklı dokuyu korur. Oküler ve orbital tümörler beyindeki kritik dokulara yakın olduğu için CyberKnife radyasyon ışınlarını iletme yapısı açısından etkin bir tedavi yöntemidir. Bu tümörler hastanın yaşam kalitesini etkilediği için CyberKnife hastanın görme yetisini koruyabilecek etkin bir tedavi seçeneğidir.

Hızlı İletişim