Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji sinir hastalığı olup yüzün herhangi bir tarafında çok yoğun ağrı yapar. Ağrı yüzün belli bölgeleri soğuk havaya maruz kaldığında veya çiğneme, konuşma, yutma gibi hareketlerle tetiklenir. Bu hastalık yüzdeki duyu hissini kontrol eden ve 5. kafa siniri olan trigeminal sinirde oluşur. Kadınlarda daha sık olup hastalar orta veya ileri yaştadır. Beklenmeyen ciddi ağrı yapması ruhsal olarak zorlayıcı ve yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur.

Trigeminal Nevralji vakaları tipik ve atipik olarak ayrılırlar. Tipik vakalarda hastalar yüzün belli bir bölgesinde elektrik çarpması şeklinde beklenmeyen ağrı dönemleri yaşarlar. Bu hastalarda yüzde tetikleyici nokta adı verilen bölgeye dokunma veya çiğneme-konuşma gibi aktivitelerle atak oluşur. Atipik vakalarda ise ağrı, yüzün bir bölgesinde devamlı sıkıcı bir acı veya yanma hissi gibidir. Fakat daha keskin ağrı periyotları atipik Trigeminal Nevralji’yi komplike edebilir. Bu tipte genelde özel bir tetikleyici nokta bulunmaz ve ağrı zaman içinde daha da kötüleşir.

Trigeminal Nevralji daha çok trigeminal sinirin kan damarı ile kompresyonuna bağlıdır. Aniden ortaya çıkabilir ve yıllarca sürebilir. Atakların sayısı mevsimsel olabilir ve birçok günden birçok yıla kadar değişiklik gösterebilir.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Trigeminal Nevralji hepsi değişik oranlarda başarı gösteren ilaç tedavisi, cerrahi veya radyocerrahi yöntemleri ile tedavi edilebilir. İlaç çoğu hastada ağrıyı gidermekle beraber her zaman etki değildir ve yorgunluk ya da diğer belirgin yan etkiler yaratabilir. Yine de ilk basamak tedavi yöntemidir.

Cerrahi

Eğer hastalarda birden fazla ilaç tedavisi başarısız olursa mikrovasküler dekompresyon denen cerrahi işlem önerilir. Genç hastalarda, yüzde belirgin hissizlik yapmadan uzun dönemli iyileşme sağladığı için, sıklıkla tercih edilir.

Radyofrekans rizotomi, gliserol rizotomi veya sinir balon kompresyonu gibi diğer yöntemler ağrıya sebep olan trigeminal sinir demetlerini tahrip eder. Bu yöntemlerin başarı şansı farklılık gösterir ve ağrı kaybı birkaç yıldan fazla sürmez. Bu sebeple tedavi yaşam boyunca birkaç kez tekrarlanır.

Açık cerrahi enfeksiyon, damar ve kafa sinirlerinde hasarlanma veya inme gibi riskler taşır.

Stereotaksik Radyocerrahi

Radyocerrahi radyasyon ışınlarını trigeminal sinire odaklayarak ağrıya sebep olan sinir liflerini etkiler. İleri derecede gelişmiş bilgisayar sistemleri ile küçük kafa hareketlerini kompanse ederek kafatasına sabitleyici metal bir çerçeve takılmasına ihtiyaç duyulmadan hasta işlem sırasında rahatça yatar.

Tedavi öncesinde BT veya MR inceleme ile trigeminal sinir hattının görüntülenmesi sağlanır. Tedavi esnasında yüksek doz radyasyon ışınları trigeminal sinir segmentine hedeflenir ve bir saat kadar bir sürede tedavi tamamlanır.

Hastaların %80’inde ağrı kaybı belirgin ve kalıcıdır. En sık yan etkisi yüzde uyuşukluk olup ağrıda azalma derecesi ile koreledir. Ağrı kaybı diğer radyocerrahi sistemlerine göre CyberKnife ile daha hızlıdır. Bu etkinlik sistemin hata payındaki düşüklüğe bağlı olabilir. Doktor hastadaki ağrı kaybının ne kadar süreceğini tahmin edinceye kadar takip gerekir.

Hızlı İletişim