Böbrek Tümörleri

Böbreklerde değişik tiplerde kanser gelişebilir. Renal hücreli karsinom en sık tipidir ve tüm vakaların %85’ini oluşturur. Böbrek tübüllerinde tümör halini alan kanser hücreleri oluşturur. Birçok vakada tek tümör gelişirken tek veya iki böbrekte birden fazla tümör de gelişebilir.

Böbrek kanserlerinin %6-7’si renal pelviste başlar ki renal pelvis böbreğin, idrarı idrar torbasına taşıyan tüp yapı (üreter) ile birleştiği noktadır. Bu tümörlere transisyonel hücreli karsinomlar denir ve renal hücreli karsinomu yapan kanser hücrelerinden farklıdır. Araştırmalar transisyonel hücreli kanserlerin sigara sebebiyle olduğunu göstermektedir.

Böbrek tümörlerinin erken tanısı hastanın sağkalım şansını belirlemek açısından önemlidir. Erken evrede saptanan tümörler tedaviye iyi yanıt verir ve sağkalım oranları yüksektir. Büyüyerek kan veya lenfatik sistem yoluyla vücudun diğer bölümlerine yayılan tümörlerde tedavi zor ve ölüm oranı yüksektir.

Belirtiler Nelerdir?

Renal hücreli karsinomanın primer belirtileri:

 • Ateş
 • Hipertansiyon
 • Travmaya bağlı olmayan yan veya sırt ağrısı
 • Halsizlik
 • İdrarda kan
 • Hızlı, açıklanamayan kilo kaybı
 • Bacaklarda ve bileklerde şişlik

Transisyonel hücreli kanserlerin de belirtileri aynı olup  idrarda kan (hematüri) ve yan-sırt ağrısıdır.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Böbrek tümörleri için en iyi tedaviyi, hastanın yaşı ve hastalığın yayılımını içeren genel sağlık durumu da dahil olmak üzere, birçok faktör belirler. Tedavi seçenekleri:

 • Cerrahi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Hormon tedavisi
 • İmmünoterapi
 • Stereotaksik radyocerrahi

Cerrahi ile primer tümörün çıkarılıp vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerinin öldürülmesi için radyoterapi veya kemoterapi yapılması gibi, iki veya daha fazla tedavi seçeneği birleştirilebilir.

Cerrahi

Cerrahi renal hücreli karsinom için standart tedavi yöntemidir. Hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu açısından birçok seçenek vardır. Radikal nefrektomi ile tüm böbrek, böbrek üstü bezi, biraz çevre doku ve hastalığın ne kadar yayıldığına bağlı olarak yakındaki lenf nodları çıkartılır. Böbreğin üst veya alt polüne sınırlı daha küçük tümörlerde, böbreğin bir bölümünü çıkarmak için parsiyel nefrektomi yapılabilir. Bu işlem ayrıca, her iki böbreğinde renal hücreli karsinom bulunan veya tek fonksiyone böbreği olan hastalar için de kullanılabilir.

Arteriyel embolizasyon olarak bilinen bir işlem ciddi kalp hastalığı olan hastalar gibi cerrahi işlem yapılamayan hastalar için kullanılabilir. Kasıktan kanserli böbreğe kan sağlayan artere bir kateter yerleştirilerek kan akımını engelleyecek bir materyal verilir ve böylece beslenmesi bozulan kanserin ve böbreğin hasarı sağlanır. Daha sonra hasta cerrahi uygulanabilir hale gelirse böbrek çıkartılır.

Cerrahi ile Oluşabilecek Komplikasyonlar:

 • Dalak, pankreas, kalın ve ince barsak gibi çevre organlara ve kan damarlarının hasarlanması
 • Kalan böbrekte yetmezlik
 • Cerrahi sırasında veya sonrasında ağır kanama
 • İnsizyonel herni (organ ve dokuların karın duvarındaki kesi bölgesinden fıtıklaşması)
 • Enfeksiyon
 • Pnömotoraks (havanın akciğer çevresindeki zarlar arasında birikmesi)

Tümörün tekrar büyümesi vakaların %0.5’inde görülür. Metastaz olduğunda hastanın prognozu yayılımın genişliğine ve böbreğin çıkarılması ile metastazın ortaya çıkması arasında geçen süreye bağlıdır. Tüm evreler kombine edildiğinde renal hücreli karsinom için 5 yıllık sağkalım oranı %40-45’dir. Eğer hastalık nüksederse ve bu birkaç küçük alana sınırlı kalırsa tekrar cerrahi önerilebilir. Radyoterapi, immünoterapi veya kemoterapi belirtileri gidermek için cerrahi ile kombine edilebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi tümör hücrelerini tahrip etmek için kimyasallar kullanır. Fakat renal hücreli karsinom kemoterapiye oldukça dirençlidir. Renal hücreli kansere daha etkin kemoterapi ilaçları bulmak için çalışmalar devam etmekte ve birçok ilaç test edilmektedir.

Renal hücreli kanseri tedavi etmek için kullanılan FDA onaylı bazı ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve hastanın sağ kalımını arttırabilir. Bu ilaçlar yüksek kan basıncı, kalp ve karaciğer problemi, kanama bozuklukları veya diğer böbrek problemleri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kemoterapi döküntü, halsizlik, ağız yaraları, ishal ve bulantı gibi yan etkiler yapabilir.

Radyoterapi

Radyoterapi tümörü küçültmek ve kanser hücrelerini tahrip etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Eksternal radyoterapide hedeflenen ışın vücuda verilir.

Sadece radyoterapinin renal hücreli karsinomun tedavisindeki başarı oranı düşüktür ve ishal, bulantı, halsizlik, başağrısı, akciğer ve solunum problemleri ve deri irritasyonu gibi yan etkiler yapar.

Radyoterapi daha çok radikal veya parsiyel nefrektomi sonrasında vücutta kalan kanser hücrelerinin tahrip edilmesi için takip tedavisi olarak kullanılır. Radyoterapi ayrıca ameliyat olamayan veya yaygın metastatik hastalığı olan vakalarda ağrıyı ve kanamayı azaltmak için kullanılabilir. Bu vakalarda tam iyileşme şansı yoktur ve tedavi hastanın konforunu arttırmak için yapılır.

Stereotaksik Radyocerrahi

Böbrek tümörleri için radyocerrahi noninvazivdir ve konvansiyonel radyoterapiye göre komplikasyon riski daha düşüktür. Cerrahiyi kabul etmeyen veya medikal olarak ameliyat olamayan tümörlü hastalarda radyocerrahi önemli bir tedavi seçeneği olabilir. CyberKnife 1-5 seansta yüksek doz radyasyon vererek küçük böbrek tümörleri için etkin bir tedavi olabilir. CyberKnife, tümörü tüm işlem boyunca hedefleyerek ve çevre sağlıklı dokuya hasarı azaltarak, normal hasta hareketlerini kompanse etme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, tedavi sırasında, solunum gibi normal hasta hareketine bağlı olarak yer değişimi gösteren böbrek tümörlerinin tedavisinde önemlidir. CyberKnife ile radyocerrahi renal hücreli kanserlerin sıkça görülen omurga metastazları için de oldukça etkin bir tedavi seçeneğidir.

Hızlı İletişim