Cyberknife Tedavi Alanları

Cyberknife radyocerrahi sistemi ile tedavi edilen hastalıkları, kafa içi (intakranial) ve kafa dışı (ekstrakranial) patolojiler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.

Kafa içi (intakranial) patolojiler,  Vasküler Patolojiler (Arteriovenöz Malformasyon, Kavernöz Malformasyon), Malign Tümörler (Beyin Metastazı, Glial Tümörler [Grade II, III ve IV]), Ependimoma, Medulloblastoma, Kondrosarkoma), Benign Tümörler (Vestibüler Schwannoma, Meningioma, Glial Tümörler [Grade I], Kraniofarenjioma, Hipofiz Adenomu, Glomus Jugulare Tümörü, Hemangioblastoma, Diğer Schwannomalar, Santral Nörositoma, Kordoma) ve Nöropsikiatrik Patolojiler (Trigeminal Nevralji, Epilepsi, Küme Başağrısı, Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor, Kontrol Edilemeyen Ağrı, Obsesif Kompulsif Bozukluk)'dir.

Kafa dışı (ekstrakranial) patolojiler ise; baş-boyun kanserleri, akciğer kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanseri, yumuşak doku tümörleri, spinal tümörler, prostat kanseri, metastatik kanserler, tekrarlayan kanserlerdir.

Hızlı İletişim